Wpisy użytkownika mrobert15 z dnia 5 maja 2012

Liczba wpisów: 2

mrobert15
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki energetycznej TAURON Polska Energia SA podjęło pod koniec kwietnia 2012 roku uchwałę o podziale zysku za 2011 rok, określenia kwoty na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy i ustalenia "dnia dywidendy" (dzień nabycia praw do wypłaty) i dnia wypłaty środków z tytułu dywidendy.

Walne postanowiło o przeznaczeniu 543,29 mln zł (z ponad 1.083 mld zł zysku za rok 2011) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Na jedną akcję dywidenda wyniesie więc 0,31 zł.
www.kredyty-lokaty-konta.pl/dywidenda-Tauron-2012.php

Niespełna 540,14 mln złotych zwiększy kapitał zapasowy.

Ustalono również dzień dywidendy - na 2 lipca 2012 r. oraz termin wypłaty dywidendy - 20 lipca br..

Pierwotnie planowano wypłatę 0,21 zł na akcję. Pod naciskiem Skarbu Państwa dywidendę powiększono o połowę!
 

mrobert15
 
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w marcu 2012 r. bezrobocie w relacji do lutego b.r. nieznacznie spadło. Odnotowano niewielki spadek liczby bezrobotnych jak również stopy bezrobocia w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast w stosunku do poziomu z marca 2011 r. wzrosła liczba bezrobotnych a stopa bezrobocia nie uległa zmianie.

W marcu 2012 roku stopa bezrobocia wyniosła 13,3 proc..
www.kredyty-lokaty-konta.pl/Bezrobocie-i-stopa-b…

Na koniec marca bieżącego roku urzędy pracy miały więcej ofert pracy niż w lutym 2012 ale mniej niż w marcu ub. roku.

Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się w: warmińsko-mazurskim (21,1 proc.) i zachodniopomorskim (18,5 proc.), najniższa w: wielkopolskim (10,0 proc.) oraz mazowieckim (10,6 proc.).